Notasi dan Lirik Jineman Kandeg Pl 6

loading...
Jineman, mungkin saja Anda masih berasumsi klonengan jawa. Hasil musik karawitan terbagi beberapa macam, yaitu gending, ladrang, ketawang, jineman, langgam. Apabila dilihat namanya dapat dibedakan dari alur dari jenisnya, hal itu bisa didengarkan dari pukulan kempol dan Gong.

Nah walaupun sama akan tetapi kriterianya berbeda, makanya kupingan nayogo ketika mendengarkan gending-gending pasti bisa menebak jenis gending apa yang didengarkan, apakah itu ketawang, jineman dan ladarang.


lirik Jineman Kandeg :

Woting ati mung sira wong kang merak ati
Dasar kewes gandes luwes sak polahe
Cundhuk kembang melati
Arum manggambar mrih wagi
Ngagem rimong melati
Wimbuh hangresepe ati
Pacake tindake kaya macan luwe
Mblarak sempal lembehane, dadi lan pantese
Hangandika arum kemepyar katon cahyane
Tledak tledok sareh, tansah dadi ngujiwate
kang pindho mustika saebo endahe
Ing panggoda den santosa, ing lahir batine
Jroning ratri ana ganda amrik wangi
Ngambar-ngambar angebeki taman sari
Remyang-remyang katon
Kang mobah tunjung abange
Dadyo karet kerut
Aneh balumbang dunnge
Saenggo ambekso prigel sak solahe
Rembulane anyoroti wimbuh ing asrine
Gumricik kang warih, gawe raras iramane
Kembang anggrek wulan
Mentul-mentul angawe-awe
Dadiyo tulodho santosa sedayane
Mulat taman dadi srono tentreming ati
loading...

Post a Comment

0 Comments